Foto P. Hofman

Ravi-P, alias voor Pieter Johannes Hofman, werd geboren in de hongerwinter, eind 1944, te Amsterdam.
Groeide op in Amsterdam-zuid, volgde de onderwijzersopleiding aan de toenmalige Gereformeerde kweekschool en ging werken als onderwijzer in de kop van Noordholland. Tevens als vormingsleider werkende jongeren. Was jeugdleider in kerkelijk verband, fungeerde als kerkorganist en leidde verschillende jeugdkoren. Kreeg in zijn vroege jeugd al pianolessen en werd autodidakt in het bespelen van de gitaar. Was jaren leider van een volksdansgroep en zocht steeds naar vormen om zich expressief te uiten. Aanvankelijk improvisatie binnen de muziek. Later schilderen en beeldhouwen. Tenslotte in het componeren van ongeveer 40 songs, als singer-songwriter en het optreden in verschillende Amsterdamse locaties.
De behoefte aan het maken van houtsculptures ontstond na kennismaking met zgn. tastvormen binnen de lessen handvaardigheid in het vormingswerk en na lezing van het boek Narziss en Goldmund van Hermann Hesse. Ik vond veel herkenning in de persoon Goldmund, die het beeld van de oermoeder helaas niet meer kon realiseren, doordat zijn leven een einde nam. Mijn eerste beeld en het tweede, kregen de titels Oermoeder 1 en Oermoeder 2. Daarna volgde o.a. een serie als het ware afgeleide vormen. Ik exposeerde in Schagen en Alkmaar. Later ook in Amsterdam. In vijf Noordhollandse dagbladen verschenen fotos en recensies.
Tijdens jaren achtereen overwinteren op La Gomera (Canarische Eilanden), levend in en met de natuur, in grotten in direct kontakt met de Atlantische Oceaan, dag en nacht, deed ik de meeste inspiratie op voor mijn tekeningen. Ook jarenlange beoefening van Kundaliniyoga vindt zijn neerslag daarin. Nochtans beschouw ik het beeldhouwwerk en mijn muziek als het belangrijkst en meest waardevol van mijn didaktische loopbaan binnen het artistieke.

SCULPTURES

More Sculptures

PAINTINGS

Schilderij_1

More Paintings

DRAWINGS

Tekening_1

More Drawings

MUSIC

Spijt

Gatenkaas

Syndrome of the big city

Save the world

Nightmare Prayer

Mother Earth

Some examples of my music. Want to hear more? Press the button.

More Music